Przedszkole nr 433
ul. Rydygiera 8A, 01-793 Warszawa
tel. 22 277 22 22
e-mail: p433rydygiera@gmail.com

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.15

Dyżur dyrektora:
Iwona Rurka przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 7.00 – 9.00

Dyżur psychologa:
Kamil Koter
czw. 9.00 – 12.00
Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty.

Kontakt w sprawach rozliczeń za żywienie dziecka:
Piotr Kaczorowski
kierownik gospodarczy przedszkola
tel. 505 822 656
e-mail: p433obiady@gmail.com

nr konta 65 1030 1508 0000 0005 5111 4002

Nieobecność dziecka należy zgłaszać najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia na adres mailowy przedszkola lub telefonicznie.
Prosimy również o informację, jeśli dziecko z jakiegoś powodu pojawi się w przedszkolu później (po godz. 9.15), ponieważ liczba obiadów jest ustalana wg liczby dzieci obecnych na śniadaniu.

Powiększ litery
Wysoki kontrast