Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Joanna Grzybowska
Grupa ZIELONA
przewodnicząca

Ewa Piórek
Grupa CYTRYNOWA
zastępca przewodniczącej

Karolina Kowalczyk
Grupa MIĘTOWA
sekretarz

Dorota Chylewska
Grupa FIOLETOWA
skarbnik

Magdalena Romiszewska
Grupa POMARAŃCZOWA
zastępca skarbnika

Julia Turecka
Grupa NIEBIESKA
członek komisji rewizyjnej

Elżbieta Wojtal-Bakalarz
Grupa CZERWONA
członek komisji rewizyjnej

Fundusz Rady Rodziców
Sugerowana wysokość składki na fundusz Rady Rodziców wynosi 50 zł miesięcznie (i 25 zł miesięcznie za kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola).


Składkę prosimy wpłacać do 10. dnia każdego miesiąca na konto:

Rada Rodziców Przedszkola 433
ul. Rydygiera 8a
01-793 Warszawa
82 1090 0088 0000 0001 4488 3659
W tytule przelewu proszę wpisać: kolor grupy, nazwisko i imię dziecka, miesiąc, za który jest opłata.


Na co przeznaczane są składki?

●  teatrzyki, koncerty, warsztaty
●  bale, spotkanie ze św. Mikołajem, imprezy okolicznościowe
●  upominki, prezenty świąteczne, nagrody w konkursach
●  dyplomy i książki z okazji pasowania na przedszkolaka i na koniec roku
●  wyposażenie i brakujące pomoce do przedszkola
●  dofinansowywanie wycieczek


1,5% dla naszych przedszkolaków

Dzięki zawartemu przez Radę Rodziców porozumieniu z fundacją Instytut Inicjatyw Pozarządowych (www.ngos.pl) w tym roku będzie można przekazać 1,5% podatku dla naszych przedszkolaków.
Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną wykorzystane na dodatkowe atrakcje dla dzieci, np. wycieczkę, zabawki, warsztaty edukacyjne – w zależności od zebranej kwoty.
Wystarczy wpisać w PIT: KRS 0000245554
Cel szczegółowy: „Przedszkole nr 433 w Warszawie”

Co to jest Rada Rodziców?
Rada Rodziców reprezentuje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Należy do niej po jednym przedstawicielu z każdej grupy.

Czym się zajmuje?
Pełen opis jej kompetencji jest w ustawie Prawo oświatowe, statucie przedszkola oraz w regulaminie Rady. Główne jej zadania wiążą się z zarządzaniem funduszem Rady Rodziców, na który rodzice przekazują dobrowolną miesięczną składkę – finansuje z niego atrakcje dla przedszkolaków (teatrzyki, koncerty, wycieczki, bale, upominki itp.), a także zakup dodatkowych pomocy i zabawek dla grup. Rada organizuje również imprezy okolicznościowe w przedszkolu. Przedstawia dyrekcji i władzom oświatowym opinie i wnioski rodziców dotyczące funkcjonowania placówki. Jej członkowie są w stałym kontakcie z rodzicami, przekazują im wszystkie niezbędne informacje o działalności przedszkola i planowanych wydarzeniach. Rada wspiera dyrekcję i grono pedagogiczne w pracy wychowawczej, a wszystkie jej działania powinny mieć na celu troskę o wszechstronny rozwój i dobro dzieci uczęszczających do przedszkola.

Kontakt z Radą Rodziców Przedszkola 433
e-mail: radarodzicow433@gmail.com